Uncategorized

август 5, 2019

Genealoški brojevni sistemi

(Prva generacija) 1 Predmet (Druga generacija) 2 Oče 3 Majko (Treća generacija) 4 Očev otac 5 očeva majka 6 Majčin otac 7…

Read More…