Geneologija Milićevih predaka

Korijeni bratstva Milićevića sežu od praoca Gojka Mrnjavčevića iz XIV vijeka. To se odnosi na bratstvo čije je po rijeklo od rodonačelnika Milića iz Bilećkih Rudina, koje se formiralo u drugoj polovini XVII vijeka.
Sveobuhvatnim istraživanjem viševjekovnog vremenskog perioda došli smo do vjerodostojnih dokaza da je Milić rodonačelnik bratstva Milićevića, bio sin Radov, unuk Jovanov i praunuk Andrije Mrnjavčevića, koji je živio u XVI vijeku na Ublima u Kučkoj nahiji. Andrijin otac Krsto, po predačkom nizu, bio je potomak Alekse (Leša) Pantova, Panto je bio Nenadov, Nenad Gavrilov, a Gavrilo je bio sin velikog vojvode Gojka Mrnjavčevića.

Gojkov otac Mrnja (Marko) i djed Mrnjan (Gojko), bili su vlastela iz Livna, koji su se po zahtjevu nemanjićkih vladara kra jem XIII vijeka pomijerali istočno po srpskom carstvu. Jedno vrijeme Gojkovi preci živjeli su kod Blagaja pored Neretve. Potom su po zahtjevu svete Kraljice, kako navodi povelja iz 1280. godine nastanili se u okolini Trebinja, kada je Mrnjan bio kazanac (finansijski službenik) kod kraljice Jelene, majke kralja Milutina. Krajem XIII vijeka Gojkovi preci nastanjuju se na Dračevici u predio Mrnjića kod Herceg Novog. Mladi vlastelin Mrnja nakon ženidbe sa kćerkom kralja Stefana Dečanskog za stalno se na- stanjuje u Kosovi Lug, predio gdje su nemanjićki vladari imali svoje ljetnjikovce. U Kosovom Lugu rodio se i najmlađi sin Mrnjin Gojko, koji je direktni predak Andrije Mrnjavčevića, njegovog sina Jovana, unuka Rada i praunuka Milića Vlastelinovića – rodonačelnika Milićevića.* Kosovi Lug je matica Gojka Mr- njavčevića, a postojbina njegovih brojnih potomaka, a među njima i Milića – rodonačelnika Milićevića iz Bilećkih Rudina.

* K. Jireček; Istorija Srba, Beograd, 1990, str. 242 i 243.