Heraldika

1. Da li moje familija poseduje grb?
Ne, vecina familija u Srbiji i u regionu nisu bili nosioci porodičnih grbova zbog činjenice da je većina oblasti bila pod vladavinom Otomanskog carstva.  Međutim, neke familije su primile grbove od Austro-Ugarskog carstva zbog služenja u/pri njihovim redovima.  Uglavnom većina familija u Srbiji nema svoj grb jer je to bila privilegija retkih srednjovekovnih plemićkih porodica.

2. Kako mogu da utvrdim da li moja familija ima ili nema grb?
Jedini način kojim se zaista može doći do tog zaključka jeste istraživanjem rodoslovnog stabla.  Genealogija (rodoslovlje) je nauka koja se zasniva na činjenicama pa se istraživanjem istih može doći do saznanja da li je neka familija (porodica unutar familije) imala grb ili ne.  Dakle, pre nego što se odlučite da unajmite nekoga da vam dizajnira porodični grb, predlažemo da istražite rodoslovno stablo.

3. Prezivam se Branković (na pr.), da li sam u srodsvu sa srednjovekovnom kućom Brankovića?
Srednjovekovno plemstvo u Srbiji nema dokazanih direktnih naslednika.  Premda postoji mogućnost da ste u nekom srodstvu, najverovatnije je da nemate veze sa srednjovekovnim plemstvom već da je vaše prezime poteklo od imena nekog od predaka, na primer u ovom slučaju, od nekog Branka.

4. Istražio/la sam svoj rodoslov i otkrio/la da sam u srodstvu sa nekim ko je bio nosilac porodičnog grba.  Da li mogu da usvojim i koristim taj grb kao svoj?
Ne, ne možete bez ispunjavanja određenih uslova, tj procedure.  Možete nas kontaktirati za više informacija.
 
5. Čemu danas služi porodični grb?
Danas porodični grb ničemu ne služi.  Heraldika je sistem koji potiče iz srednjeg veka i tada se koristio na bojnim poljima kako bi se isticala pripadnost određenoj porodici, tj familiji.  To danas ne doprinosi statusu jedne familije jer više ne živimo u feudalnom društvu.  Postoje takođe mnoge plemićke familije u Evropi koje nikada nisu imale grb.

6. Da li moj klan/bratstvo ima grb?
U Srbiji nije običaj da klanovi i bratstva imaju takva obeležja kao što je grb.

7.  Želim da mi se napravi porodični grb, koga bi trebalo da kontaktiram?
Srpsko heraldičko društvo “Beli orao” je jedino društvo koje ima neophodno znanje i umeće da dizajnira porodični grb ya vas.  Osim toga, to je udruženje koje je već napravilo većinu novih društvenih i porodičnih grbova u Srbiji.

8. Da li se u srpskoj heraldici koriste obeležja kadencije?
Ne, u sprpskoj heraldici se, za razliku od drugih evropskih društava iz feudalnog doba, ne koriste obeležja kadencije.  Ovaj sistem obeležavanja uglavnom su koristili Englezi i ostao je stran srpskoj heraldici.

9. Gde mogu da se pregledaju tradicionalni grbovi?
Siebmachers je jedan od najcenjenijih iyvora u toj oblasti.  Online izdanje trenutno postoji i na našem sajtu ali još nije dostupno javnosti.  Možete nam uputiti potražnju ali sa dodatnim troškovima.

10.  Koje je značenje određenog grba?
Značenje uglavnom ostaje nepoznato bez prvobitnog naloga za dati grb.  Neki tvrde da mogu da dokuče značenje grba po njegovoj formi, tj dezenu, ali to ostaje spekulacija do daljnjeg.

11.  Pročitao/la sam da boje na grbovima imaju značenje.  Da li je to istina?
Ne, to je sve bajka.  Kao što smo gore već pomenuli, onaj koji je izradio grb može da zada određeno značenje nekoj boji na grbu ali ne postoji uopšten kod ili način za interpretaciju boja na grbovima.

12.  Dakle, da li mi je potreban grb?
Ne, vaš rodoslov je bitniji od porodičnog grba.  Ukoliko ste nasledili grb to samo čini vaš rodoslov bogatijim ali nema potrebe da zalazite u stvaranje novog porodičnog grba.  Kao što smo ranije naveli, skoro 99% familija u Srbiji nema svoj grb.  Bilo bi mudrije uložiti taj novac u prikupljanje drugih dragocenosti vašeg nasledstva kao što su fotografije, izvodi i druga dokumenta, kao i mnoštvo drugih sitnica.