Kablar

U spim našim rečnicima kablar označava čoveka koji izrađuje kab.pove. Međutim, prilikom polisa stanovništvaHrvatske 1703. godine nalazimo i ličnoime koje je identično ovom zanimanju:

Kablar Szamarchovich u pustari Koritna i Kablar Sztoianovich u selu Kešinci kod Slavonske Požege. Svakako se radi O nadimku koji je bio dosta produktivan,što se lepo vidi iz prezimena koja slede.

– Kablar: u Golubiću kod Knina počet-kom XX veka; u selu Mikanovci u Slavoniji 1702; u Kucuri 1720. i Sivcu 1782. godine (oba mesta u Bačkoj); u Hrvatskoj 1948: okolina Pakraca, Zagre-ba i Garešnice. Identično je ca nadimkom Kablar.

– Kablarević: u selu Lozna kod Zavido-vića u Bosni početnom XX veka; samošest osoba u Starim Mikanovcima i u Zagrebu 1948. godine.

– Kablarić: Kablariz u Osijeku 1736. go- dine; u Hrvatskoj 1948: okolina Đakova,Pakraca i Novske.

– Kablarović: u Sutivanu na ostrvu Vraču 1625; u Baji (Mađarska) 1725. godine.

Leave a Reply