Categories
Genealogy Guide Learning Center Posts

List of books

BOOKS

The titles of the books displayed at the Serbian side, are in n/a in English. These books are displayed by the courtesy of the Archives of Serbia. These books can be purchased at the Plato bookshop from Belgrade. You can order online. Unfortunally their site is only in Serbian but you can email them for support.

Arhivska gradja o Vuku Karadzicu I/II (Archives documents about Vuk Karadzic I/II)…….. 2x600din

Petrovic Dimitrije Mita “Borbe u Toplici 1877-1878.” (Petrovic Dimitrije Mita “Battles in hte city of Toplica during 1877-1878.”)……400 dinara

Gradja Arhiva Srbije o Narodnom pozoristu u Beogradu 1835-1914. ( Archives of Serbia dociments about The National Theatre in Belgrade 1835-1914.)……600 din.

Gradja za istoriju Bugarskog naroda iz Arhiva Srbije/uredio Kliment Dzambazovski ( Archives of Serbia dociments about the History of Bulgarian nation, Edited by Kliment Dzambazovski )…….400din.

Gradja za istoriju Makedonskog naroda iz Arhiva Srbije I/II/III/IV/V, uredio Kliment Dzambazovski ( Archives of Serbia documents for the History of Macedonian people I/II/III/IV/V, Edited by Kliment Dzambazovski)…….5×800 din.

Zujovic Jovan, “Dnevnik I,II” (Zujovic Jovan, “The Dairy I,II”)…….600din

Petrovic Milic,”Dokumenti o Raskoj oblasti 1900-1912.” ( Petrovic Milic, “The District of Raska documents 1900-1912.”………600 din.

Petrovic Milic,” Zastita i valorizacija Medicinske dokumentacije” ( Petrovic Milic, Protection and Evaluation of the Medical Documentation”)…….400 din.

Knjazeska kancelarija”, priredio Radosav Markovic ( “The Duke`s Office”, edited by Radosav Markovic)…400din.

Kroz Arhiv Srbije”, priredila Smiljka Djuric i dr. ( “Through The Archives of Serbia”,edited by Smiljka Djuric etc.)…….120din.

Markoic Svetozar,”Nacela narodne ekonomije,ili nauka o narodnom blagostanju” (Markovic Svetozar,”The Principles of the National Economy, or the Science of the National Welfare”)…….400 din.

Timocka buna 1883″ III,IV,V,VI,VII,priredili Dragoje Todorovic i Ljubodrag Popovic (” The Timok Rebellion 1883″ III/IV/V/VI/VII, edited by Dragoje Todorovic i Ljubodrag Popovic )…….5x 400din.

Urkart David, “Fragmenti iz istorije Srbije 1843.” (Urkart David “The Fragements of The History of Serbia 1843.”……400din.

Lekic dr Bogdan,”Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1945-1948.” ( Lekic dr Bogdan,”Agrarian Reform and Colonization in Yugoslavia 1945-1948.”…….650 din.

RECNIK ARHIVSKE TERMINOLOGIJE ( THE VOCABULARY OF THE ARCHIVAL TERMINOLOGY)…………400din.

Krestic Vasilije, “Genocidom do Velike Hrvatske” (Krestic Vasilije, “By Genocide to The Great Croatia”)…300 din.

Kostic Petar,” Autobiografija” (Kostic Petar, “Autobiography”)……240 din

ARHIV SRBIJE 1900-2000″, urednik Milorad M.Radevic (“ARCHIVES OF SERBIA 1900-2000”,edited by Milorad M.Radevic)……700 dinara